ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 05.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.116, ул.Киро Ристовски- Дрнц, ул.Штипска и ул.Гостиварска (опш.Тетово)

– од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Варвара (опш.Студеничани)

– од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Иван Цанкар (опш.Карпош)

– од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Малешевска 1 (опш.Кисела Вода)

– од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од дел од Голема Речица (опш.Тетово)

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Пршовце, дел од с.Слатино, дел од с.Глоѓи, с.Брезно, с.Теарце (опш.Тетово)

– од 10:00 до 15:30 часот, корисниците од делот на село Дрмени, објектите на влез од селото кај регионалниот пат Царев Двор

– Дрмени – Перово и делот кај црквата (опш.Ресен)

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од зградите на раскрсница од ул.Сандо Масев и ул.Благој Јанков Мучето, ТТК Банка, Експрес радио, поранешна КИНГ сендвичара, ОО на СПМ Струмица и др. (опш.Струмица)

– од 10:30 до 15:00 часот, корисниците од центарот на с.Вељуса (опш.Струмица)

– од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од с.Драслајца (опш.Струга)

– од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Илиово, с. Вратиславци, делови од с. Драмче, с.Турија, с.Бигла (опш.Делчево)

– од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од с.Негрево (опш.Делчево)

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Теново (опш.Тетово)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 05.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

– од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од влез на с.Долно Соње (опш.Сопиште);

– од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од сите стопански и нестопански објекти пред нас.Пинтија (спроти ОХИС), дел од бул.Борис Трајковски (опш.Кисела Вода);

– од 11:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Рилски Конгрес од бр.90 до бр.130 (опш.Кисела Вода);

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here