ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 09.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Љубљанска (опш.Карпош – Скопје);

• Во период од 07:30 до 10:00 часот, корисниците од селата Брајковци, Балинци и Марвинци како и индустриските корисници Oранжерии 4, плантажа Чапарица и пумпа Марвинци (опш.Гевгелија);

• Во период од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од Вили Олевени, Барешани, Жабени, Рибник Жабени, Канино, Породин, Фарма Породин, Острец, Велушина, Лажец, ХМС Лажец, Драгош, Граешница и Кишава со околните стопански и не стопански објекти (опш.Битола);

• Во период од 08:00 до 09:30 часот, корисниците од ДСТТУ Никола Карев Струмица (опш.Струмица);

• Во период од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од с.Олевени (опш.Битола);

• Во период од 13:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.8-ма Ударна бригада, ул.Вељко Влаховик бр.14 и 16 (28 и 26) (опш.Центар – Скопје);

• Во период од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Сердарот 2 во Драчево (опш.Кисела – Вода – Скопје);

• Во период од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од населено место Фериште (опш.Струга);

• Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од магацински простор Шмеки ТП и околни објекти (опш.Гази Баба – Скопје);

• Во период од 07:00 до 11:00 часот, корисниците од селата Радолишта, Шум, Заграчани, Вишни, населба Теферич, КПД, база Несим, каменолом Везир, ТС Васфи, ХПП Белица 1 и 2, Водовод Шум и КМР (опш.Струга);

• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Куклиш улицата кон Москов МС и кон Млекара и прекини со напојувањето од 09:00 до 10:00 часот и од 12:30 до 13:30 часот ќе имаат и селата Куклиш, Банско, Свидовица, Попчево, Рич, Белотино, Три Води, Костурино, Дорломбос и Мемешли (опш.Струмица);

• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од Деребој 4 – позади фабриката Пофикс (опш.Тетово);

• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Карбинци – во центарот на селото (опш.Карбинци);

• Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од Белчишта – пилана во с.Ново Село, фабрика Белчишта, фарма за свињи Белчишта, Макител и Соларна електрана Јове (опш.Охрид);

• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Горенци и Оровник, х.Димитрије, Бензинска Пумпа Таци, Мелин и Жабет (опш.Охрид);

• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Герман, Нерав, Орашац, Станча и Пклиште (опш.Кратово);

• Во период од 11:00 до 11:30 часот, корисниците од с.Удово (Горно) и с.Градец (опш.Гевгелија);

• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од селата Романовце, Агино и Брзак (место викано Мачја глава) (опш.Куманово);

• Во период од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Градец и Габар (опш.Кратово);

• Во период од 07:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улиците Бајрам Шабани, Поток Серава и Ѓуро Ѓаковиќ (опш.Куманово);

• Во период од 07:00 до 11:00 часот, корисниците селата Франгово, Калишта и Радожда, М.Влај, нас.Елен камен, база Аснера, бензиска Gulf, царина Ќафасан, караула Треска, хотелите Изграв, Бисер, Макпетрол и камп Ливадиште и предавастел МРТ (опш.Струга);

• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од индустриски објекти пред с.Порој – лево и десно од патот за Јажинце (опш.Тетово);

• Во период од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од селата Боговиње и Раковец (опш.Тетово);

• Во период од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од селата Подржи Коњ и Луке (опш.Кратово);

• Во период од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од ул.Ганчо Хаџи Панзов броеви од 2 до 10 (опш.Центар – Скопје);

• Во период од 07:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Вардарска, нас.Грмаѓе, ул.Кочо Рацин и нас.Мечковци (опш.Крива Паланка);

• Во период од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од ул.Гоце Делчев – Струмица – нас.Софилар (опш.Струмица);

• Во период од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од селата Удово, Јосифово, Горна Мала и Калково (опш.Гевгелија);

• Во период од 10:30 до 12:00 часот, корисниците од објекти пат за с.Добрејци, Лукоил на излез кон Радовиш и Ангел Петрол на излез кон Радовиш (опш.Струмица).

Continue Reading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here