ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 13.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Партениј Зогравски бр.74а и 35б (опш.Центар);

• од 09:45 до 11:45 часот, корисниците од Кочилари, Ногаевци, Грнчиште, Скачинци, Виничани, Водоврати (опш.Велес);

• од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од ф-ка Кватро (опш.Куманово);

• од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од Нови Село, долниот дел кон Бања Кежовица (опш.Штип);

• од 09:40 до 15:00 часот, корисниците од с.Вратница (опш.Јегуновце);

од 15:00 до 18:00 часот, корисниците од згради на раскрсница од ул.Благој Јанков Мучето и ул.Сандо Масев, односно ТТК Банка, поранечна сендвичара Кинг, Експрес-Радио, станари во зграда Гоце Арнаудов, аптека и ТА Нова Травел (опш.Струмица)

• од 12:00 до 14:45 часот, корисниците од ул.Алекса Демниевски под ул.11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 (опш.Ѓорче Петров);

• од 15:00 до 16:30 часот, корисниците од влез на ул.Маршал Тито 27, Уни Банка и околни објекти (опш.Штип);

• од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од ул.Козле (опш.Карпош);

• од 09:00 до 14:00 часот, исклучување на НН извод во ТЦ Автокоманда 6 (опш.Гази Баба);

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Ракитец, Долни Липовиќ и Горни Липовиќ (опш.Струмица);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Хо Ши Мин од бр.100 до бр.130 (опш.Бутел);

• од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Борче Кочоски (опш.Тетово);

• од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од Црнилиште (опш.Прилеп);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Штросмаерова, Вера Циривири, Никола Вукмировиќ, Ѓорче Петров бр.60, Вардар мебел (опш.Ѓорче Петров);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Знеполе (опш.Ѓорче Петров);

• од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Ратае, с.Жилче, с.Шемшево и с.Сиричино (опш.Јегуновце);

• од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул.Алекса Демниевски под ул.1, 3, 5, 7 и 9, дел од ул.Мајски манифест и Ѓуро Салај (опш.Ѓорче Петров);

• од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од Карбинци (опш.Штип);

• од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Осиче, с.Градец, с.Габар (опш.Кратово);

• од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Стрелци (опш.Кичево);

• од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Селник (опш.Делчево);• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Карбинци, школото и Општината (опш.Штип);

• од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од Долно Лакочереј (опш.Охрид).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here